• en

Perfomance management

Performance management je proces správy výkonu zaměstnanců v organizaci. To může zahrnovat několik činností, včetně hodnocení výkonu, poskytování zpětné vazby, stanovení cílů a očekávání, rozvoj a plánování kariérního růstu zaměstnanců a také řešení nedostatečného výkonu a implementaci nápravných opatření. Řízení výkonu je klíčovým prvkem efektivního řízení lidských zdrojů, který pomáhá organizaci dosahovat svých cílů prostřednictvím optimalizace výkonu a rozvoje zaměstnanců.