• en

Personální audit

Personální audit je komplexní metoda, která přezkoumává zásady, postupy, dokumentace a systémy v organizaci. Tato metoda pomáhá identifikovat nedostatky, nebo slábší články v organizaci a navrahuje i potřebné zlepšení pro větší efektivitu.