• en

Plánování pracovní síly

Plánování pracovní síly je proces, kterým organizace předvídá své budoucí potřeby v oblasti personálu a vyvíjí strategie k jejich splnění. Tento proces zahrnuje analýzu současného stavu pracovní síly, identifikaci budoucích potřeb a trendů, a vytváření plánů a strategií pro dosažení požadovaného stavu personálu. Cílem plánování pracovní síly je zajistit, že organizace má dostatečné množství zaměstnanců s potřebnými dovednostmi a kvalifikacemi pro dosažení svých cílů a plnění svých strategických úkolů v budoucnosti. Tento proces je klíčovým prvkem strategického řízení lidských zdrojů a pomáhá organizacím reagovat na změny v prostředí a dosáhnout dlouhodobé udržitelnosti a konkurenceschopnosti.