• en

Pohovor zaměřený na výkon

Pohovor zaměřený na výkon je metoda pohovor, která se soustředí na předchozí pracovní zkušenosti a výkony kandidáta s cílem odhadnout jeho potenciální úspěch v budoucí pracovní pozici. Během tohoto typu pohovoru mohou zástupci společnosti klást otázky týkající se konkrétních úkolů a projektů, které kandidát v minulosti řešil, jeho dosažených výsledků, přínosu k týmu a dosažených cílů. Tímto způsobem mohou zástupci společnosti lépe posoudit, jaký přínos by kandidát mohl přinést do nové pracovní pozice a zda je pro ni vhodný. Pohovor zaměřený na výkon je užitečným nástrojem při rozhodování o výběru nejlepšího kandidáta pro danou pozici.