• en

Proactive HR

Proactive HR je zaměřené na budoucnost a aktivně studuje podnikové prostředí, jeho cíle a výzvy s cílem identifikovat potenciální problémy v oblasti lidských zdrojů. Tento přístup umožňuje HR týmům přijímat opatření a implementovat praxe, které předcházejí nebo řeší problémy ještě před jejich vznikem. To může zahrnovat strategické plánování lidských zdrojů, vytváření inovativních programů a politik, a aktivní zapojení se do řízení změn v organizaci. Díky proaktivnímu přístupu mohou HR týmy hrát klíčovou roli v podpoře růstu, udržitelnosti a konkurenceschopnosti podniku.