POZOR! Již druhým týdnem se setkáváme s cílenými útoky pomocí SMS a jiných textových messengerů,
kdy se podvodníci vydávají za zaměstnance naší firmy s cílem nás poškodit.

  • en

Proactive HR

Proactive HR je zaměřené na budoucnost a aktivně studuje podnikové prostředí, jeho cíle a výzvy s cílem identifikovat potenciální problémy v oblasti lidských zdrojů. Tento přístup umožňuje HR týmům přijímat opatření a implementovat praxe, které předcházejí nebo řeší problémy ještě před jejich vznikem. To může zahrnovat strategické plánování lidských zdrojů, vytváření inovativních programů a politik, a aktivní zapojení se do řízení změn v organizaci. Díky proaktivnímu přístupu mohou HR týmy hrát klíčovou roli v podpoře růstu, udržitelnosti a konkurenceschopnosti podniku.