POZOR! Již druhým týdnem se setkáváme s cílenými útoky pomocí SMS a jiných textových messengerů,
kdy se podvodníci vydávají za zaměstnance naší firmy s cílem nás poškodit.

  • en

Reactive HR

Reactive HR je tradiční a často pasivní přístup, ve kterém HR pracovníci nebo vedení podniku reagují na situace týkající se lidských zdrojů pouze tehdy, když nastanou, nebo na základě předchozích zkušeností. To znamená, že se rozhodnutí týkající se náboru, zaškolení, odměňování a řízení zaměstnanců často činí až poté, co se problém již objevil nebo se projevil. Reaktivní přístup může vést k nedostatečnému plánování a řízení lidských zdrojů, nedostatečnému využití příležitostí a potenciálu zaměstnanců a nedostatečnému přizpůsobení se měnícím potřebám a výzvám organizace. Na rozdíl od toho je proaktivní přístup zaměřen na předvídání a předcházení problémům a využívání příležitostí, aby se podnik mohl lépe přizpůsobit a dosáhnout svých cílů.