• en

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment Process Outsourcing (RPO) je proces, při kterém společnost najímá externí firmu, aby jednala jako její vlastní náborové oddělení. Oproti tradičním externím náborovým firmám, které mohou být použity k poskytování konkrétních náborových služeb, firma RPO přebírá zodpovědnost za celý proces náboru od začátku do konce. To zahrnuje plánování náboru, inzerování pracovních pozic, proaktivní vyhledávání kandidátů, vyhodnocování žádostí, vedení pohovorů, zpracování referencí a výběr vhodných kandidátů. Klíčovým rysem RPO je také to, že může převzít identitu klienta a používat jeho náborové technologie a postupy, což umožňuje lepší integraci s vnitřními procesy a kulturou organizace. Outsourcing náboru na tento způsob může poskytnout společnosti přístup k odborným znalostem a zdrojům, snížit náklady a zvýšit efektivitu náborových procesů.