• en

Reliabilita testování a posuzování v HR

Reliabilita testování a posuzování v oboru lidských zdrojů, se týká míry konzistence a spolehlivosti výsledků testů nebo posuzování. Je to míra, do které opakované měření nebo posuzování téhož jevu produkuje stejné výsledky, které jsou konzistentní. V oblasti lidských zdrojů je to důležité z hlediska používání nástrojů pro hodnocení, jako jsou psychologické testy, hodnocení výkonu nebo hodnocení kompetencí. Vysoká reliabilita znamená, že měření je spolehlivé a konzistentní, což umožňuje spravedlivé a přesné hodnocení schopností a dovedností zaměstnanců a kandidátů v procesu náboru, výběru a hodnocení pracovního výkonu.