• en

Retence

Retence zaměstnanců je proces udržení pracovní síly ve společnosti, který zahrnuje vytváření a udržování pracovních podmínek a prostředí, které zaměstnance motivují k setrvání ve firmě. Měření retence se často provádí prostřednictvím sledování úrovně spokojenosti zaměstnanců, jejich loajality k firmě, a také prostřednictvím analýzy fluktuace zaměstnanců, což zahrnuje počet zaměstnanců, kteří opustili firmu za určité období. Efektivní strategie retence zaměstnanců jsou důležité pro udržení stabilní a kvalitní pracovní síly a pro snížení nákladů spojených s náhradou a výcvikem nových zaměstnanců.