• en

Rotace práce

Rotace práce je vzdělávací metoda na pracovišti, při které jsou pracovníkovi, který se vzdělává, přiděleny různé úkoly na různých pracovních pozicích. Tímto způsobem tento pracovník efektivně pochopí, jak jeho společnost funguje. Tato metoda však také příspívá k začlenění do kolektivu.