• en

Smlouva na dobu určitou

Smlouva na dobu určitou je právní dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, ve které je dohodnuto přesné datum začátku a konce pracovního poměru. Tato dohoda definuje práva a povinnosti obou stran a platí po dohodnutou dobu, která může být určena konkrétním datem ukončení nebo splněním určitého úkolu. Po uplynutí doby platnosti smlouvy na dobu určitou může být pracovní poměr buď ukončen, obnoven nebo změněn podle dohody mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.