• en

Smlouva o mlčenlivosti

Smlouva o mlčenlivosti, často nazývaná také jako smlouva o důvěrnosti, je právní dohoda, která zavazuje jednu nebo více stran k zachování tajnosti ohledně určitých informací. Tato smlouva může být uzavřena mezi dvěma firmami, mezi firmou a jednotlivcem nebo mezi dvěma jednotlivci. Jejím účelem je ochrana citlivých informací a zabránění jejich neoprávněnému sdílení nebo zneužití. Smlouva o mlčenlivosti obvykle stanovuje, které informace jsou považovány za důvěrné, jak dlouho mají být chráněny a jaké jsou důsledky porušení této dohody.