• en

Společenská odpovědnost firem (CSR)

Společenská odpovědnost firem (CSR – Corporate Social Responsibility) odkazuje na iniciativy a praktiky, které podnik děla k pozitivnímu přínosu společnosti a životnímu prostředí, zatímco se zároveň zarovnává s jeho obchodními cíli. CSR v oblasti lidských zdrojů zahrnuje integrování sociálních a environmentálních hledisek do firemních politik, praktik a kultury lidských zdrojů, čímž zvyšuje svou důvěryhodnost a reputaci.