• en

STAR model

STAR je zkratka pro situaci (Situation), úkol (Task), akci (Action) a výsledek (Result). Tento model poskytuje strukturu pro zodpovězení otázek během behaviorálního pohovoru. Kandidát je požádán, aby popsal konkrétní situaci nebo úkol, který čelil, jakou akci podnikl a jaký byl výsledek jeho jednání. Tato struktura umožňuje člověku, co dělá interview lépe porozumět kandidátovým dovednostem, schopnostem a přístupu k řešení problémů na základě konkrétních situací, kterým čelil v minulosti.