• en

Strukturovaný pohovor

Strukturovaný pohovor je metoda pohovoru, která se liší od neformálního rozhovoru, který může být více volný a spontánní. V strukturovaném pohovoru jsou otázky připraveny předem a obvykle se týkají specifických dovedností, zkušeností a kvalit, které jsou potřebné pro danou pracovní pozici. Tato metoda umožňuje porovnávání odpovědí od různých kandidátů a zajišťuje, že všichni kandidáti jsou hodnoceni na základě stejných kritérií. Strukturované pohovory mohou zahrnovat otázky typu „describe situation (kdy jste čelili konfliktu a jak jste ho vyřešili)“ nebo „popište své předchozí pracovní zkušenosti v souvislosti s touto pozicí“. Tento typ pohovoru pomáhá zajistit objektivitu a konzistenci v hodnocení kandidátů.