POZOR! Již druhým týdnem se setkáváme s cílenými útoky pomocí SMS a jiných textových messengerů,
kdy se podvodníci vydávají za zaměstnance naší firmy s cílem nás poškodit.

  • en

SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj, který se používá pro určení pozice firmy na trhu. SWOT je zkratka pro Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats. Používá se tedy jako pomůcka pro strategické plánování a strategický management.

Za pomocí SWOT analýzi můžeme tedy určit silné a slabé stránky firmy a zároveň i příležitosti a hrozby.