• en

Syndrom skupinového myšlení

Syndrom skupinového myšlení je stav, kdy členové skupiny podléhají tlaku konformity a začnou potlačovat své vlastní názory a kritické myšlení ve prospěch konzistence nebo harmonie ve skupině. Tento fenomén může vést k rozhodování, které není optimální nebo racionální, a může mít negativní dopad na výsledky skupinových procesů. Je důležité být si tohoto jevu vědom a aktivně se mu bránit, aby skupiny mohly lépe využívat potenciál svých členů a dosahovat efektivních výsledků.