• en

Talent Management

Řízení talentů je strategický přístup k identifikaci, přitahování, výběru, rozvoji a udržování talentovaných jedinců v organizaci s cílem zlepšit výkonnost, inovaci a dlouhodobý úspěch. Zahrnuje procesy, které podporují efektivní nábor, správu výkonu, rozvoj dovedností a budování motivačního pracovního prostředí pro zaměstnance. Jde o systematický přístup, který organizacím pomáhá optimalizovat využití lidského kapitálu a posilovat konkurenční výhodu na trhu práce.