• en

Talent Sourcing

Talent Sourcing je klíčovým procesem v rámci strategie řízení talentů, který se zaměřuje na aktivní vyhledávání, identifikaci a získávání potenciálních kandidátů pro organizaci. Provádí se prostřednictvím různých zdrojů a technik, jako je sociální média, profesní sítě, oslovování pasivních kandidátů a využívání specializovaných platforem. Cílem Talent Sourcingu je zajistit, aby organizace měla stále přístup k nejlepším talentům na trhu práce, což může posílit konkurenceschopnost, inovaci a dlouhodobý úspěch firmy. Tímto způsobem se Talent Sourcing stává klíčovým prvkem strategie náboru a řízení lidských zdrojů.