• en

Teambuilding

Teambulding je všeobecný pojem pro jakoukoli aktivitu, která slouží ke zlepšení kolektivu a společenských vztahů za pomocí společného řešení různých úkolů. Teambulding je tedy proces, který se zaměřuje především na tvorbu a rozvoj týmu, týmové spolupráce a trénování týmových schopností např. komunikace, spolupráce, a nebo překonávání překážek.