• en

Trenér

Trenér je profesionál, který má za úkol navrhovat a provádět školení a vývojové programy pro zaměstnance s cílem zlepšit jejich znalosti, dovednosti a schopnosti. Trenéři mohou působit v různých oblastech, jako je osobní rozvoj, manažerské dovednosti, technické znalosti nebo specifické oblasti odborného vzdělávání. Jejich práce zahrnuje identifikaci potřeb a cílů školení, vytváření a přizpůsobení vzdělávacích materiálů a metod, vedení školení a hodnocení účinnosti výuky. Trenéři jsou klíčovými aktéry v procesu rozvoje lidských zdrojů v organizacích a mohou hrát důležitou roli při podpoře růstu a úspěchu zaměstnanců a firmy jako celku.