• en

Ulrich model

Ulrichův model, pojmenovaný podle Dava Ulricha, představuje organizační strukturu HR funkcí kolem čtyř základních rolí: partnerské, administrativní, expertní a agentury změny. Tento model zdůrazňuje transformaci role HR od tradičních administrativních úkolů k strategické spolupráci s vedením a aktivní podpoře změn v organizaci. Partnerství s vedením, poskytování odborných znalostí, administrativní podpora a podpora změn jsou klíčové aspekty, které mají HR profesionálové plnit ve prospěch dosažení strategických cílů firmy. Ulrichův model je považován za efektivní rámec pro řízení lidských zdrojů v moderním podnikovém prostředí, který klade důraz na propojení HR s obchodní strategií a podporu organizačních změn.