• en

Validita testování a posuzování v HR

Validita testování a posuzování v oboru lidských zdrojů se zaměřuje na to, do jaké míry jsou testy nebo posuzování přesné a relevantní pro určitou práci. Tím se zajišťuje, že výsledky poskytované testy jsou spolehlivé a měří skutečné schopnosti a znalosti uchazečů nebo zaměstnanců. Zajištění validity je klíčové pro efektivní rozhodování v náboru, hodnocení výkonu a rozvoji zaměstnanců, a pomáhá organizacím optimalizovat obsazování pracovních pozic podle dovedností a schopností jednotlivců.