• en

Výpovědní lhůta

Výpovědní lhůta je časový úsek, který začíná prvním dnem následujícího měsíce po doručení výpovědi a končí posledním dnem příslušného kalendářního měsíce. Trvá vždy nejméně 2 měsíce a po uplynutí tohoto časového úseku definitivně končí pracovní poměr. Výpovědní lhůta slouží jako příprava pro zaměstnavatele na odchod zaměstnance např. zahájení výběrového řízení apod.