• en

Yield Ratio

Yield Ratio je metoda, která se používá k měření účinnosti náborového procesu tím, že sleduje postup kandidátů skrze jednotlivá kola výběrového řízení. Tato metoda se zaměřuje na poměr mezi počtem kandidátů, kteří postoupili do dalšího kola výběrového procesu, a celkovým počtem uchazečů, kteří se přihlásili na danou pracovní pozici. Yield Ratio poskytuje informace o tom, jak úspěšně organizace filtruje a zpracovává uchazeče v průběhu náborového procesu. Vyšší Yield Ratio naznačuje, že větší procento uchazečů postupuje dále v procesu, což může signalizovat efektivní filtrování a přitahování vhodných kandidátů. Nižší Yield Ratio může naopak naznačovat problémy v náborovém procesu, jako je nedostatečně cílená reklama pracovní pozice, nejasné požadavky na kvalifikace, nebo neefektivní výběrové kritéria. Tímto způsobem Yield Ratio poskytuje užitečný nástroj pro hodnocení a optimalizaci procesu náboru.