• en

Zákoník práce

Zákoník práce je právním předpisem, který stanovuje základní práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v pracovních vztazích. Tento právní předpis reguluje mnoho aspektů pracovního života, včetně pracovních smluv, pracovní doby, mzdy a odměňování, pracovních podmínek, ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, dovolené, výpovědí a dalších právních otázek spojených s prací. Zákoník práce je klíčovým nástrojem pro ochranu práv zaměstnanců a stanovuje základní rámec pro fungování pracovních vztahů v mnoha zemích. Jeho cílem je zajištění spravedlivých a bezpečných pracovních podmínek a ochrana práv pracujících stran. Zákoník práce obvykle upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli v rámci právního systému dané země a může se lišit v jednotlivých právních režimech a jurisdikcích.