• en

Zkušební doba

Zkušební doba slouží jako ověření pro obě strany, zda jim bude daný pracovní poměr vyhovovat. Pokud by byl pracovní poměr nevyhovující z jakékoli strany, tak je oběma stranám umožněno rychlé ukončení bez udání důvodu. Zkušební doba není dána ze zákona, ale musí být vždy dohodnuta předem. Je-li zkušební doba sjednána nesmí trvat déle než 3 měsíce s výjímkou výše postavených zaměstnanců, kde maximální doba trvání je až 6 měsíců.