• en

Assessment Centre

Assessment Centre je hodnotící proces, ve kterém jsou jednotlivci hodnoceni na základě různých hodnotících kritérií, aby bylo možné posoudit jejich schopnosti, dovednosti a potenciál. V oblasti lidských zdrojů se hodnotící centrum často používá jako metoda evaluace kandidátů za účelem jejich zaměstnání nebo dalšího profesního rozvoje. Během tohoto procesu mohou být kandidáti podrobeni různým typům hodnotících aktivit, jako jsou pracovní simulace, skupinové cvičení, individuální rozhovory, psychologické testy nebo hodnocení chování v reálných situacích. Cílem hodnotícího centra je poskytnout komplexní a objektivní hodnocení schopností a kompetencí kandidátů, aby organizace mohla efektivně vybrat nejvhodnější jedince pro konkrétní pracovní pozice nebo role.