• en

Recruiter (náborář)

Recruiter, nebo v češtině náborář, je odborník na lidské zdroje, který se specializuje na proces hledání a přijímání vhodných kandidátů na otevřené pracovní pozice v organizaci nebo firmě, kterou zastupuje. Hlavními úkoly recruitera jsou identifikace potřeb zaměstnavatele, vyhledávání a oslovení potenciálních kandidátů, organizace pohovorů a výběrových řízení, hodnocení schopností a zkušeností uchazečů, a nakonec doporučení nejvhodnějších osob pro danou pozici.
Recruiter může pracovat interně pro konkrétní společnost, kde se zaměřuje na nábor zaměstnanců přímo pro tuto firmu. Externí recruiteri pak pracují pro náborové agentury, které poskytují služby náboru pro různé společnosti nebo mohou pracovat sami na sebe jako freelanceři.

Základem práce každého recruitera je skvělá znalost segmentů trhu, komunikativnost a schopnost odhadnout schopnosti kandidáta, ale také musí umět pochopit správně požadavky zadavatele (klienta/firmy, pro kterou hledá kandidáty).

Důležité dovednosti pro recruitera zahrnují schopnost komunikace, vyjednávání, analytické myšlení, znalost právních aspektů týkajících se zaměstnávání a pracovních smluv, stejně jako dobré pochopení trhu práce a aktuálních trendů. Významnou roli hraje také schopnost používat různé náborové nástroje a platformy, jako jsou pracovní portály, sociální sítě a software a systémy, které firmě dovolují centralizovat na jedno místo veškeré informace o všech dílčích součástech náboru jako jsou nabídky práce, informace o uchazečích, životopisy a pohovory (tyto systémy se nazývají ATS – Applicant Tracking System).

Recruiter musí být rovněž schopen efektivně pracovat pod tlakem, neboť v některých oborech může být velký tlak na rychlé obsazení pracovních míst kvalifikovanými pracovníky. Z tohoto důvodu je důležitá schopnost multitaskingu a time managementu.