• en

Média / Tisk

Pravidelně zveřejňujeme články a studie pro deníky a speciálně zaměřená média. Seznam všech článků a diskuzí je uveden níže. Všechny tyto materiály můžete použít a pomoci nám šířit zajímavé nebo důležité informace týkající se problematiky vyhledávání profesionálů, lidských zdrojů nebo novinek ze specifických oblastí, ve kterých se pohybujeme. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na: office@recruit.cz